Mathman.gr

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Εκπαιδευτικό Σύστημα

 

 

puzzle

 

 

Το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως οποιοδήποτε “σύστημα” (πχ ένας Οργανισμός, μία Επιχείρηση κλπ), αποτελείται από:

 1. Υποδομές
 2. Ανθρώπινο δυναμικό
 3. Δεδομένα και διαδικασίες

Με λίγες περισσότερες λεπτομέρειες (στην περίπτωση του εκπαιδευτικού συστήματος):

 1. υποδομές είναι
  1. τα κτίρια (σχολεία, Διευθύνσεις, γραφεία Αβάθμιας και Ββάθμιας, ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο)
  2. ο εξοπλισμός των κτιρίων, στον οποίο, εκτός από τα αυτονόητα (γραφεία, καθίσματα και θρανία) πολύ σημαντικό ρόλο έχει η Τεχνολογία, δηλαδή οι υπολογιστές και οι εκτυπωτές, των σχολικών αιθουσών και κυρίως των γραφείων
 2. ανθρώπινο δυναμικό είναι όλοι όσοι εργάζονται, δηλαδή δάσκαλοι, καθηγητές, σύμβουλοι, διοικητικό προσωπικό, επιστημονικοί συνεργάτες, φτάνοντας μέχρι και τον Υπουργό, αλλά και όσοι συμμετέχουν δηλαδή οι μαθητές και οι σύλλογοι γονέων
 3. δεδομένα και διαδικασίες είναι
  1. το πρόγραμμα σπουδών, η διδακτέα ύλη, τα σχολικά βιβλία, οι εξετάσεις κλπ καθώς και οι μηχανισμοί με τους οποίους αυτά αλλάζουν
  2. η επικοινωνία μεταξύ του Υπουργείου, Διευθύνσεων, γραφείων Αβάθμιας/Ββάθμιας και σχολείων για ομαλή εφαρμογή και λειτουργία των παραπάνω, αλλά και για άλλα θέματα 

Η παραπάνω θεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος δε γίνεται για να αποτυπώσουμε με αυστηρό τρόπο τη δομή του, αλλά για να σχηματίσουμε μια συνολική εικόνα του puzzle, έστω λίγο πρόχειρη.

 

Το ενδιαφέρον της ιστοσελίδας μας εστιάζει στα “δεδομένα και διαδικασίες” και πιο συγκεκριμένα στα κομμάτια του puzzle που έχουν να κάνουν με την εκπαιδευτική διαδικασία της μεθόδου διδασκαλίας και της μάθησης,  και τα σχολικά βιβλία ως βασικό εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξής τους. 

 

Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα προετοιμασίας για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (πληροφορική Γ' Λυκείου, πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα), το οποίο χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στις Υποτροφίες μας, εφαρμόζοντας τη διδακτική μέθοδο Flipped Classroom (στοιχεία της οποίας συναντάμε και στα MOOCs). Δείτε σχετικά την Ερευνητική Εργασία Ι.

 

aepp_2012 scholar 1 flipped class research1

 

Από αυτή την έρευνά μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, ακόμα και στο επίπεδο της Γ’ Λυκείου και των πανελλαδικών εξετάσεων, μπορούν να ικανοποιηθούν αξιοποιώντας υποστηρικτικό υλικό, όχι μόνο με τη μορφή ενός βιβλίου βοηθήματος, αρχείων κειμένου ή pdf, αλλά και video-παρουσιάσεων, όπως δηλαδή γίνεται στη διδακτική μέθοδο Flipped Classroom και στα MOOCs

Γνώμη μας είναι πως το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να δώσει προτεραιότητα στο θέμα, να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και να δημιουργήσει οπτικοακουστικό υλικό για τη θεωρία και τις ασκήσεις των σχολικών βιβλίων (και όχι μόνο), σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Πιστεύουμε πως μια τέτοια ενέργεια, όχι μόνο θα βοηθούσε τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, αλλά θα μπορούσε με έμμεσο τρόπο να λύσει αποτελεσματικά και σχετικά γρήγορα πολλά προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος για τα οποία είτε δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια να λυθούν ή απέτυχαν οι προσπάθειες που έγιναν.

 

Η ιστοσελίδα μας είναι ταυτόχρονα ένα αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων, τόσο λόγω του εκπαιδευτικού υλικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον  που έχει όλα τα χαρακτηριστικά ψηφιακού βιβλίου (περισσότεροι από 800 σύνδεσμοι και περίπου 5GB videos):

1. σύγγραμμα σε ψηφιακή μορφή pdf

2. οργάνωση υλικού για εβδομαδιαία μελέτη

3. ψηφιακό ευρετήριο υλικού

4. εναλλακτική μορφή μελέτης ειδικών θεμάτων του μαθήματος (κείμενα τύπου Wikipedia)

 

aepp exw 1 week cal index 1 wikip 1

 

αλλά και για το εκπαιδευτικό υλικό άλλων μαθημάτων.

 

 

Έτσι για παράδειγμα προσπαθήσαμε :

 

1. να εμπλουτίσουμε οπτικά τις λύσεις κάποιων ασκήσεων των σχολικών βιβλίων 

math g g 

Πιθανότητες 

coins 2

 

2. να παρουσιάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο παραστατικά κάποιες ενότητες της θεωρίας των σχολικών βιβλίων

f(x)=ημx  

sin function

 

 

3. να παρουσιάσουμε παραδείγματα κλασικών αλγοριθμικών διαδικασιών με animation (κινούμενα σχέδια)  

Σχήμα Horner

roots

Πολλαπλασιασμός Πινάκων

mat mult

Αλγόριθμος Dijkstra

Μονοπάτι Ελάχιστης Διαδρομής

dijkstra

Πλανόδιος Έμπορος

trav sal

Απαλοιφή του Gauss

gaussian

Αλγόριθμος Simplex

simplex

  

4. να παρουσιάσουμε θέματα στον 3-διάστατο χώρο 

Διανύσματα (3D) και

Γραμμικά Συστήματα 3x3

planes 

 

5. να δημιουργήσουμε διαδραστικές (μικρο)εφαρμογές - πειράματα 

 

(GeoGebra - Java Applets ).

geogebra_l

Κανονική Κατανομή

nor dist

 

Ευθεία Ελαχίστων Τετραγώνων

square l

 

Σπειρογράφος

spiro

Μήκος κυκλοειδούς 

cycloid

 

6. να δημιουργήσουμε παρουσιάσεις για κάποια άλλα αντικείμενα που έχουν σχέση με τα μαθηματικά

 

όπως για παράδειγμα την κρυπτογράφηση : 

 

Caesar's Cipher

cryptografia

 

Vigenere Cipher

crypto 2

 

 Το τετράγωνο του Πολύβιου

 polybius

 

 

τους γρίφους :  

 

 

einstein

 

puzzle 48

puzzle 47

puzzle 53

puzzle 50

puzzle 49

  

target 2

με βέλη και τετράγωνους στόχους

chessboard

επί σκακιέρας

Dali-clock

της "ώρας"

met jus

που λύνονται ΑΛΓΕΒΡΙΚΑ

(Γραμμική) Άλγεβρα

system square

με σύστημα

(Γραμμική Άλγεβρα)

 car triangle

με τρίγωνα

 

 

αλλά και από τη Φυσική:

 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

 circuit

 

 

 

 

 

 

 

sideBarYou are here: Mathman